Jadual Perbandingan Indeks Diskriminasi Dan Indeks Kesukaran 5cp – Free download as Word Doc .doc /.docx), PDF File .pdf), Text File .txt) or view. JADUAL PENENTUAN INDEKS KESUKARAN DAN IN Bil. Nama Calon 1 Ali Bin Ahmad 2 Mustafa Bin Dollah 3 Jaafar Bin Abu 4 Aminah Bt Derahman 5 Yusof. Terdapat lima orang pelajar di separuh peringkat atas dan lima orang 0 0 1 0 (i ) Hitung Indeks Kesukaran (p) dan Indeks Diskriminasi (D) untuk setiap soalan.

Author: Marn Maunos
Country: Egypt
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 20 June 2016
Pages: 376
PDF File Size: 10.22 Mb
ePub File Size: 16.60 Mb
ISBN: 390-8-87113-480-2
Downloads: 13393
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tabar

Kenalpasti bagi setiap item ujian sama ada boleh digunakan semula, digugurkan atau perlu diperbaiki. Apabila maklumat berkenaan kedua-dua indeks kesukaran dan indeks diskriminasi diperolehi untuk setiap item ujian, ia perlu dikumpulkan dan dibandingkan.

Indekskesukaran bagi item ujian 1 ialah 0. Contoh Pengiraan Tov Spm Documents. Item 2 boleh dikatakan agak mudah dan tidak dapat membezakan antara pelajar yang baik dengan yang lemah. Jika soalan dan jawapannya sudah dipastikan tepat, pemilihan pengganggu yang lemah boleh mengurangkan kuasa diskriminasi soalan tersebut dan mungkin juga boleh dianggap agak sukar.

A, B dan E; pengganggu lemah: Item 6 boleh diekriminasi oleh semua pelajar kecuali sebilangan kecil pelajar yang baik melakukan kesilapan. NTContoh Pertimbangkan skor suatu item ujian dalam Jadual 5. Kumpul skrip jawapan pelajar dan susun mengikut jumlah markah dari skor tinggi ke rendah.

Item 3 dan 4 pula boleh dikatakan agak sukar jadi perlu dipermudahkan. Published on Jul View Download 0. Pengganggu manakah yang baik atau sangat baik, yang manakah yang lemah atau sangat lemah? Siapakah penulis buka Das Kapital? Tindakan seterusnya ialah sama ada boleh diambil sama ada untuk mengekalkan soalan yang berkualiti dalam bank soalan jika indeks kesukaran dan juga indeks diskriminasi berada di dalam julat yang sesuai, Item soalan yang sangat sukar boleh dipermudahkan manakala yang sangat mudah perlu dipersukarkan.

  32H8 EUROTHERM PDF

Jadi item ujian ini boleh digunakan kembali dan dimasukkan ke dalam bank soalan. Apakah tindakan yang perlu dilakukan? Aktiviti 2 Kirakan indeks diskriminasi bagi setiap item ujian berikut: Item 5tidak sesuai digunakan, mungkin terdapat sedikit kekeliruan yang menyebabkan pelajar yang baik tidak dapat ondeks tetapi pelajar lemah pula yang dapat menjawab. Aktivitii 1 Kirakan indeks dan tahap kesukaran bagi setiap item ujian berikut: Nilai 1 menunjukkan keadaan sebaliknya.

Sebagai panduan, nilai IK perlu berada dalam julat 0. Aktiviti 4 Apakah tindakan yang perlu dilakukan bagi setiap item ujian berikut setelah perbandingan indeks kesukaran dan indeks diskriminasi dilakukan? Oleh kerana jawapan yang betul adalah B, maka indeks kesukaran untuk item ujian ini adalah: Oleh kerana jawapan yang betul adalah C, maka indeks kesukaran untuk item ujian ini adalah: Contoh Pengiraan Headcount 1 Documents. Contoh Analisis Item Subjektif3 Documents.

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

L9 Contoh Pengiraan Markah Documents. Oleh kerana jawapan yang betul adalah B, maka indeks diskriminasi untuk item ujian ini adalah: Contoh Analisis Item Sains Documents.

Contoh Kewukaran luas dan isipadu Documents. Kirakan indeks diskriminasi untuk setiap item ujian dan rumuskan kuasa diskriminasi bagi soalan tersebut. Di siniterdapat seramai 6 pelajar dalam kumpulan tertinggi dan 6 pelajar dari kumpulan terendah. Pengganggu manakah yang perlu diganti? Prosedur Analisis ItemAnalisis item bagi soalan objektif dan esei boleh dilaksanakan mengikut prinsip yang sama.

  HENRY DREYFUSS SYMBOL SOURCEBOOK PDF

Markah penuh yang diperuntukkan bagi soalan ini ialah Kos Benih Contoh Pengiraan Documents. Contoh Pertimbangkan skor suatu item ujian dalam Jadual 5.

Contoh pengiraan simpanan ASB Documents. Diskriminasi yang negatif pula menunjukkan bahawa item tersebut tidak boleh dijawab oleh ramai pelajar kumpulan T tetapi pelajar kumpulan R pula yang boleh menjawabnya.

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

A dan E; pengganggu lemah: Dari segi definisi, pengganggu yang baik boleh menarik minat yang lebih di kalangan pelajar lemah untuk memilihnya, manakala pelajar pandai seharusnya tiada masalah untuk mengenal pasti bahawa pengganggu itu adalah salah. Jadi pengganggu ini juga perlu diganti. Dalam kes ini, T dan R masing-masing ditakrifkan sebagai nideks markah semua pelajar kumpulan T dan kumpulan R, manakala NT dan NR masing-masing ditakrifkan sebagai jumlah markah penuh semua pelajar kumpulan T dan kumpulan R.

Prosedur analisis item bagi soalan objektif adalah seperti berikut: Maka indeks kesukarannya adalah: Pengganggu C tidak sesuai dan perlu ditukarkan. Sebagai panduan, nilai ID yang sederhana ialah 0. Pengiraan Indeks Diskriminasi Item Documents.