Erich Fromm Anatomija ljudske destruktivnosti Druga knjiga Preveli Gvozden Flego Vesna Marčec-Beli ZAGREB ERICH FROMM: DJELA. Download Fromm, Erich – Anatomija Ljudske Destruktivnosti – 2. Knjiga. Get this from a library! Djela u dvanaest svezaka / 9, Anatomija ljudske destruktivnosti: prva knjiga.. [Erich Fromm].

Author: Murn Yoll
Country: Thailand
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 1 February 2017
Pages: 208
PDF File Size: 6.38 Mb
ePub File Size: 19.65 Mb
ISBN: 938-7-67077-647-7
Downloads: 14851
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mugis

Na politikom planu kalkulacija o buduim ugroenostima jedna 20 21 je od sredinjih zaokupljenosti politiara i generala. Usprkos tome, udna je injenica da sva ljudska bia djeca monih kao i ona nemonih dijele zajedniko iskustvo nekadanje bespo monosti i borbe za svoju slobodu. Te su motivacije, a ne ljudska destruktivnost, korijen tog tipa agresivnog ponaanja koje se esto pogreno tumai kao pokazi vanje moi uroenih agresivnih poriva.

Ali, ljudsme njemako stanovnitvo definitivno nije eljelo taj rat generali su takoer oklijevali eerich, ulo je u nj bez otpora i bo rilo se junaki do kraja.

Djela u dvanaest svezaka / 9, Anatomija ljudske destruktivnosti : prva knjiga.

General kome nedostaje agresivnost u tom smislu bit e neodluan i slab oficir; vojnik koji napada i kome ona nedostaje lako e se povui. On se posebno zanimao za raznolikost mito va, rituala i religija. Zvaninu dozvolu za taj novi napor dala je Anna Freud na kraju kongresa, oprezno dodajui: Tabela navodi broj bitaka po stoljeima, od Te sam psihike potrebe nazvao egzistencijalnima, jer su ukorije njene u samim uvjetima ljudske egzistencije.

Mozak troi kisik brzinom koja je usporediva s onom aktivnog miia. Ali to je poeljno? Ginsberga tvrdei da zago netka rata lei. Modana stanina aktivnost poinje u embrionalnom ivotu i vjerojatno pridonosi organizacionom razvoju. Cilj defenziv ne agresije nije strast za unitavanjem destructionve ouva nje ivota.

Nisu svi ljudi voljni upustiti se u tu pustolovinu, a najmanje oni koji bar na trenutak profitiraju jer su slijepi. Parenje ivotinja pokatkad ostavlja dojam okrutne agresije mu jaka; promatranja obrazovanih promatraa navode da stvarnost 41 ne odgovara tom prividu i da, bar meu sisavcima, mujak nika ko ne ozljeuje jludske.

Prilikom pravilnog izabiranja ovjeka vodi njegov razum. Motivi su bili mnogostruki: No lako se moe dokazati da on svoju filozofiju uzima kao gotovu injenicu, jer je ona za nje-ga samo zdrav razum, a nije svjestan da svi njegovi pojmovi poivaju na zajedniki prihvaenom okviru referencije. Muki gonadalni hormoni presudno su ukljueni u tu reakciju, dok dru-ge endokrine promjene adreno-kortikalne, adreno-medularne i tiroidne mogu biti kontributorne i posljedine.

  DECRETO 88777 PDF

Neuroza se moe najbolje shvatiti kao borba tih dviju tendencija unutar pojedinca; duboka analiza karaktera, ako je uspjena, dovodi do progresivnog rjeenja.

Anatomija ljudske destruktivnosti – Erich Fromm – Google Books

Klasini primjer tog tipa agresi je je pucanje iz oruja koje sluajno ozlijedi ili ubije onoga tko je u blizini. Izgleda da to znai da neuroni moraju biti u stanju vee aktivnosti no sta nice u drugim dijelovima tijela. Tako za sada jo ne bi bilo mogue rei da je komplement XYY definitivno ili redovito povezan s ne normalnostima u ponaanju. To moe biti jedino rezultat drastinih promjena u drutvenoj organizaciji koju tre ba preobratiti od orijentacije na vladajuu silu vlasnitva na i votnu orijentaciju; od imanja i nagomilavanja bivstvovanju i su djelovanju.

Meutim, postoji jedna vana inje nica koja je prilino sigurno kliniki ustanovljena. Freudova teorija agresivnosti i destruktivnosti Evolucija Freudove koncepcije agresivnosti i destruktivnosti Analiza promjenljivosti i kritika Freudove teorije instinkta smrti i Erosa Snaga i ogranienje instinkta smrti Kritika biti Freudove teorije Princip redukcije nadraenosti: Za njega, svi ljudi i ivotinje, posebno primati, imaju nekoliko zajednikih instinkata.

Postoje razliita miljenja o tome to to jest, ali se svi slau da takva bit postoji to jest da postoji neto na temelju ega je ovjek ovjek. Kada, u grupnoj narcisoidnosti, predmet nije pojedinac ve grupa kojoj on pripada, pojedinac moe biti potpuno svjestan 27 narcisoidnosti i izraavati je bez ikakvih ogranienja.

Erich Fromm – Anatomija Ljudske Destruktivnosti 2

Za sve iracionalne i eksploatacione oblike autoriteta samopotvrivanje zanimanje nekim drugim od svojih stvarnih ciljeva glavni je grijeh jer ugroava mo autoriteta; osoba koja mu je podlona indoktrinirana je vjerovanjem da su ciljevi autoriteta takoer njeni i da poslunost prua optimalnu priliku za samoispunjenje. Narod je, usprkos godinama teke militaristike indoktrinacije, pokazao destruktivnoxti jasno da ne eli voditi taj rat.

Veza izmeu samopotvrivanja, agresije, mukih hormona i moda Y kromosoma navodi na mogunost da mukarci mogu biti obdareni s vie samopotvrujue agresije no ene i destrukgivnosti su bolji generali, kirurzi ili lovci, dok ene mogu biti vie zatitne, brine, bolji lijenici i uitelji. Humanitarne tenje u osamnaestom, devet naestom i dvadesetom stoljeu prouzrokovale su smanjivanja de struktivnosti i okrutnosti u ratu koja su bila kodificirana i potovana do kraja prvog svjetskog rata u raznim meunarod nim ugovorima.

  GEORGES LAKHOVSKY THE SECRET OF LIFE PDF

Trebalo bi, me utim, primijetiti da su te dvije manifestacije esto izmijeane; trebamo samo pomisliti na Himmlerovu hipohondrijsku zaokup ljenost svojim zdravljem.

Djole Iznogud –

Boja koe ima taj uinak samo ako je kombinirana s bespomo-nou. Da smo za to sposobni, mogli bismo shvatiti ljude iste kultu re, ljude potpuno razliite kulture pa ak i ludog ovjeka.

Povi jest ljudskog roda je uistinu povijest borbe za slobodu, povijest revolucije, od rata za osloboenje Jevreja od Egipana, nacio nalnih ustanaka protiv Rimskog carstva, njemakih seljakih po buna u esnaestom stoljeu do amerike, francuske, njemake, ruske, kineske, alirske i vijetnamske revolucije.

Ona je izjednaena s vrlinom a neposlunost s grijehom. Nijedan od tih uvjeta nije nezavisan. Ali, zapravo, destruktivnost civiliziranog o vjeka bila je projicirana u ovjekovu prirodu i tako je povijest bila pobrkana s biologijom. U prvi svjetski rat uz neke modifika cije i u drugi njemaki ili francuski, ruski, britanski vojnici ili su da bi se borili, jer su osjeali da bi izgubljeni rat znaio katastrofu za cijelu naciju.

No, postoje razliiti naini ponov-nog uspostavljanja jedinstva. Ja-cobs i drugi, Pojava samosvijesti, ra zuma i imaginacije svrstala je ovjeka u nepravilnost, hir sve mira. Dostie odreenu koliinu slobode i postaje zaplaen od same te slobode. Izgleda da se oita kontradikcija izmeu eksperimenata Lagerspetza i eksperimenata drugih autora raz rjeava jednostavno razlikujemo li neprijateljsku agresiju i agre siju u smislu kretanja naprijed. The name field is required.

U vrijeme revidiranja ovog dijela rukopisa izgleda da izvjetaji sa Obdaren sa-mosvijeu i razumom ovjek je svjestan sebe kao bia odvojenog od prirode i od drugih; on je svjestan svoje nemoi, svog nezna nja; on je svjestan svog kraja: To su, za pravo, takoer bili ciljevi Hitlera ija je vanjska politika u biti 35 bila nastavak vanjske politike carske vlade.