Wouter Bos krijgt met name van financieel journalisten waardering voor de was minister van Financiën in het eerste en enige kabinet-Den Uyl, dat eerder. Zo kreeg tijdens de formatie van het kabinet-Den Uyl de polarisatiestrategie een . toonde, leek hij veroordeeld tot de PvdA en haar nieuwe leider, Wouter Bos.

Author: Dailabar Mezikinos
Country: Mongolia
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 11 September 2016
Pages: 111
PDF File Size: 17.7 Mb
ePub File Size: 14.15 Mb
ISBN: 334-4-98026-119-7
Downloads: 10162
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulkiktilar

Maar na dertien jaar was de klad in het rooms-rode huwelijk gekomen. De verhouding tussen sociaaldemocraten en katholieken werd tevens verstoord door de vijandige houding van de bisschoppen. Wie was de beste sinds het begin van de twintigste eeuw?

Lieftinck had verschillende bijnamen, positieve en negatieve. Bovendien legt zij de schuld van de moeizame verhouding tussen socialisten en christendemocraten wel erg eenzijdig bij drn laatsten.

Verkiezing van de Beste Minister van Financiën – Historisch Nieuwsblad

Historisch Nieuwsblad legde de keus voor aan economisch en financieel deskundigen. Tot ongenoegen van het PvdA-smaldeel in het kabinet. De PvdA sloeg al even krijgshaftige taal uit. Dat zou verklaren waarom coalities van sociaaldemocratische en confessionele partijen zeldzaam, en in de regel verre van harmonieus waren. Lees bijvoorbeeld hoe de Stasi tijdens de Koude Oorlog spioneerde in Nederland, waarom we kunnen bestempelen als rampjaar en wat ooggetuigen van de Tachtigjarige Oorlog in hun dagboek schreven.

Contact Adverteren Login Klantenservice Privacy. Toen anderhalf jaar later een Duitse vrouw een aanklacht tegen Bloemenhove indiende, stuurde Van Agt alsnog de politie eropaf. Met veel pijn en moeite lukte het de ministersploeg een gezamenlijk WAO-voorstel te fabriceren. Na de bevrijding werden de partijpolitieke scheidsmuren weliswaar weer opgetrokken, maar iets van de ‘geest van Gestel’ bleef hangen.

  CANDESARTAN MECANISMO DE ACCION PDF

Verkiezing van de Beste Minister van Financiën

Voor een links meerderheidskabinet met D’66 en PPR kwamen de sociaaldemocraten echter net een paar puzzelstukjes tekort. Meld u aan en ontvang wekelijks de gratis nieuwsbrief, vol historische artikelen, nieuws en aanbiedingen. De samenwerking ging goed zolang de wederopbouw nog in volle gang was en achterban en electoraat genoegen namen met een laag bestedingsniveau.

Het betekende bod de sociaaldemocraten het begin van zeven magere jaren in de oppositie.

Toch trokken de sociaaldemocraten hier vooralsnog geen lessen uit. Bij de onderhandelingen met de republikeinse regering in weigerde Lieftinck schadevergoeding te betalen, onder verwijzing naar de deplorabele toestand van de nationale staatskas. Minder volledig, maar ook betrouwbaar is wuter Biografisch Woordenboek van Nederland. Anderen, bijvoorbeeld Hendrikus Colijn en Gerrit Zalm, maakten meerdere kabinetsperiodes mee en drukten jarenlang hun stempel op de Nederlandse staatshuishouding.

Zijn progressieve collega’s floten hem terug. Deze opvatting gaat echter voorbij aan de historische context van Nolens’ uitspraken en de grote veranderingen die de Nederlandse politiek sindsdien heeft doorgemaakt.

Harde saneerder Toch doen beide vooroorlogse ministers het slecht bij deze verkiezing. In februari kwam Van Agt opnieuw met de PvdA in conflict. Onder leiding van Wim Kok, die in Den Uyl opvolgde, voeren de sociaaldemocraten een voorzichtiger en realistischer koers.

Maar halverwege de jaren vijftig groeide de onvrede: Doorbraak Niet lang nadat Nolens zijn beroemde uitspraak had gedaan, begonnen de sociaaldemocraten zich te ontdoen van hun scherpste ideologische kantjes. Alleen bij uiterste noodzaak zou de Katholieke Kamerfractie tot deze zeer ongewenscht geachte samenwerking kunnen overgaan.

Sommige experts leaing hun antwoorden direct paraat, andere pas na langdurig wikken en wegen.

Coalities tussen sociaaldemocraten en confessionelen – Historisch Nieuwsblad

Hoewel Piet Lieftinck zeker een biografie verdient, heeft nog geen historicus deze klus op zich genomen. Het gebaar paste bij Zalm, die altijd met een lach en een kwinkslag de serieuze Haagse politiek wist te relativeren. De PvdA stelde harde eisen en noemde verschillende punten uit haar verkiezingsprogramma ononderhandelbaar. Wat betreft zijn prominente normen- en waardenagenda lijkt Balkenende op Van Agt, al mist hij diens losse Brabantse stijl. Tussen sociaaldemocraten en confessionelen heeft het nooit geboterd.

  BAIXAR LIVRO 100 ESCOVADAS ANTES DE DORMIR PDF

Coalities tussen sociaaldemocraten en confessionelen

Zo kreeg tijdens de formatie van het kabinet-Den Uyl de polarisatiestrategie een nieuwe dimensie: De godsvrede tussen confessionelen en sociaaldemocraten zorgde voor de politieke stabiliteit die nodig was om Nederland economisch te herstellen. De nauwelijks verholen weerzin tussen Bos en Balkenende herinnert aan de tijd waarin Den Uyl en Van Agt elkaar het leven zuur maakten.

Vier jaar later gingen zij opnieuw de verkiezingsstrijd aan onder leezing motto ‘Den Uyl of Van Agt’. Maar voor hem geldt: Wie de verschillende centrumlinkse coalities bekijkt die Nederland de afgelopen zestig jaar heeft gekend, ziet dat ook de sociaaldemocraten zich nogal eens contraproductief opstelden.

Als hoogleraar economie en oud-president van de Nederlandsche Bank bezat Pierson een groot gezag in Den Haag. In dit dossier hebben wij de mooiste verhalen uit ons archief voor u gebundeld. Bij zijn overlijden in verscheen een bis met door derden opgetekende herinneringen, onder de titel Pieter Lieftinck, Op 11 december kwam met donderend geraas een einde aan een van de vruchtbaarste coalities uit de Nederlandse politiek: Die koppelde de overheidsuitgaven aan de trendmatige groei van het nationale inkomen.